LVO Parkstadscholen pakken samen dyslexie aan  

Hier de Korte Tekst van de pagina

De scholen van LVO Parkstad zijn dit schooljaar een pilot gestart om een aantal leerlingen met dyslexie ondersteuning te bieden met het softwareprogramma Kurzweil 3000. Over de mogelijkheden van dit softwareprogramma werden de ouders tijdens een infoavond op 20 september op het Emmacollege al geïnformeerd.
Op donderdag 6 oktober vond op het Sint-Janscollege een eerste scholing plaats voor geïnteresseerde ouders van leerlingen van deze scholen en voor enkele RT’ers en docenten.

   
Home