Begin nieuwe schooljaar  

Maandag 6 september a.s. begint op alle Carboonscholen het nieuwe schooljaar.

In de dagen voorafgaand worden de boeken afgehaald. Ouders/verzorgers dienen hiervoor een gebruikersovereenkomst te tekenen. Voor een voorbeeld van de gebruikersovereenkomst klik hier.
Van deze gebruikersovereenkomst dienen de ouders/verzorgers één exemplaar ondertekend bij het afhalen van de boeken in te (laten) leveren.

De scholen organiseren gedurende het schooljaar activiteiten voor de leerlingen die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door de overheid worden vergoed. Voor de dekking van deze kosten heeft het bevoegd gezag een bedrag aan ouderbijdrage vastgesteld. Voor een voorbeeld van de overeenkomst ouderbijdrage klik hier.

 

%leeg%

   
Home