Sint-Jan gaat samenwerking aan met Belgische lerarenopleiding  

Naast Fontys Hogescholen is Sint-Jan nu ook een samenwerking aangegaan met een Belgische lerarenopleiding,

de Katholieke Hogeschool Limburg in Diepenbeek.

Op 30 maart 2010 ondertekenden de heer Eddy Exelmans van de Katholiek Hogeschool Limburg  en Huub Hansen van Carbooncollege Sint-Jan een samenwerkingsovereenkomst: Sint- Jan zal vanaf het schooljaar 2010-2011 een aantal stageplaatsen beschikbaar stellen voor Belgische studenten van de lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschoool van Diepenbeek.

Sint-Jan is hiermee de eerste school in Nederland die een samenwerking aangaat met de Belgische lerarenopleiding.

In Diepenbeek studeert elke student af in twee onderwijsvakken aangevuld met een aantal verplichte vakken als Pedagogie, Didactiek, Zingeving en Levensbeschouwing en Nederlands. Dit laatste vak is verplicht tijdens de hele opleiding, omdat men er vanuit gaat dat een docent zijn/haar moedertaal in woord en geschrift foutloos beheerst als hij/zij voor de klas gaat staan. Ook is er tijdens de opleiding veel aandacht voor het ontwikkelen van een juiste habitus, een grondhouding van de leraar.

De student volgt verplicht ongeveer 25 lessen per week en kan de studie afronden in drie jaar.

Vanzelfsprekend is er ook het onderdeel stage, waarvoor men dus vanaf het komend schooljaar ook kan kiezen voor Sint-Jan in Hoensbroek.

De schoolleiding van Sint-Jan was onder de indruk van de degelijkheid van de lerarenopleiding in Diepenbeek. Daarbij heeft de school inmiddels positieve ervaringen met  leraren die in Diepenbeek zijn opgeleid.

Als tegenprestatie voor het aanbieden van stageplaatsen door Sint-Jan zal de Katholieke Hogeschool in Diepenbeek zich mede inspannen om in de toekomst docenten te vinden voor moeilijk invulbare vacatures op Sint-Jan.

 

%leeg%

   
Home