Profilering Carboonscholen  

De Carboonscholen (Broekland, Emma, Rombouts en Sint-Jan) werken al een aantal jaren intensief samen. Nu is er voor gekozen om de scholen duidelijker te profileren, op een manier die aan de samenwerking geen afbreuk zal doen.
Wilt u zien hoe de nieuwe profilering van de scholen eruit ziet, ga dan naar:

- Broekland

- Emma

- Rombouts

- Sint-Jan

%leeg%

   
Home