KlikVoorHulp.nl  

In maart is de site www.klikvoorhulp.nl in Parkstad van start gegaan. De website is bedoeld voor alle jongeren, die op een middelbare school in Heerlen of Kerkrade zitten. Via klikvoorhulp.nl kunnen jongeren met al hun vragen of problemen terecht bij onze hulpverleners, waaronder de maatschappelijk werker, die verbonden is aan uw school.

De dienstverlening via www.klikvoorhulp.nl is anoniem en gratis. Op deze manier bereiken we vooral jongeren die gewend zijn aan het gebruik van internet als communicatiemiddel. Het maatschappelijk werk is al enkele jaren actief op de scholen voor het voortgezet onderwijs in Heerlen en Kerkrade. Klikvoorhulp.nl vormt een aanvulling op deze dienstverlening. Via de website bieden wij onder meer chatspreekuren en emailhulpverlening aan. 

 

   
Home